Disclaimer

Disclaimer

De prijzen genoemd op deze website zijn slechts ter indicatie. De actuele prijs ziet u pas bij het doorklikken naar onze partner.

De website 'Beste-tv.nl' en de meeste onderdelen zijn eigendom van Disk Promotions. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Disk Promotions.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Disk Promotions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

Disk Promotions VOF is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein .beste-tv.nl zijn geen eigendom van Disk Promotions. Disk Promotions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Disk Promotions VOF worden onderhouden.